Een beter milieu begint bij jezelf. Vandaag de dag bestaan er strenge milieueisen om u daarvoor extra te motiveren. Het moet ervoor zorgen dat we met elkaar aan een beter milieu. Voor bedrijven staan deze regels beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer, of kort: het Activiteitenbesluit. Veel van de voorschriften van dit Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling).

 

Wat is de Activiteitenregeling?

Zoals hierboven verteld is de Activiteitenregeling een verdere uitwerking van het Activiteitenbesluit. Er staat in beschreven aan welke aanvullende technische eisen bedrijven aan moeten voldoen. En voor welke type bedrijven deze regels gelden. Het Activiteitenbesluit stelt vooral doelvoorschriften op. De Activiteitenregeling geeft handvaten en geeft concreet aan op wat voor wijze bedrijven kunnen voldoen aan de betreffende voorschriften. De zogenaamde middelvoorschriften.

 

Op de hoogte blijven van de middelvoorschriften

Het is goed om van deze voorschriften op de hoogte te zijn en te blijven. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Er vinden regelmatig wijzigingen plaats en dat is lastig bijbenen. Wel zijn er gelukkig bepaalde softwareprogramma’s op de markt die u daarbij volledig ondersteunen. Waar u altijd up-to-date bent en blijft van de recentste ontwikkelingen in de Activiteitenregeling. Maar niet alleen op de hoogte zijn is belangrijk. U moet de regels natuurlijk ook naleven.

 

Melding doen bij bepaalde milieubelastende activiteiten

Het kan zijn dat een bedrijf een Activiteitenbesluit melding moet doen als het aan bepaalde milieubelastende activiteiten begint of verandert. Dit is afhankelijk van 3 ‘inrichting’ types: A, B, en C.

 

Type A

Onder inrichtingen type A vallen bedrijven die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren. Dat zijn bijvoorbeeld de meeste bedrijven in kantoorgebouwen en scholen. Valt uw organisatie in type A? Dan hoeft u bij een begin of verandering van een milieubelastende activiteit geen melding te doen aan bevoegd gezag (meestal is dat de gemeente). Ook heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Het kan nog wel zo zijn dat er andere milieuregels specifiek voor u gelden.

 

Type B

Metaalbewerkende bedrijven, autogarages, jachthavens en ziekenhuizen. Het zijn 4 voorbeelden van bedrijven en organisaties die een type B inrichting zijn. Zij moeten wél melding doen aan het bevoegd gezag (gemeente), mocht er een milieubelastende activiteit worden begonnen of deze worden veranderd. Een omgevingsvergunning heeft u als type B inrichting niet nodig.

 

Type C

Type C inrichtingen hebben alleen te maken met een gedeelte van het Activiteitenbesluit. De rest van de milieuregels staan in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Wel kunnen er hiernaast nog andere milieuregels gelden voor type C bedrijven.

 

Compliant Activiteitenregeling in 2021

Het is dus belangrijk om te voldoen aan het Activiteitenregeling. Daarom is het ook goed om voldoende kennis op de werkvloer te hebben zodat u en uw werknemers de risico’s goed kunnen inschatten. En dat er maatregelen worden genomen mocht dat nodig zijn. Met een online tool als die van Pharius heeft u al deze kennis op voorraad. Dit dankzij de databank die Pharius aan boord heeft. Zo heeft u in één overzicht alle regels en kunt u meteen invoeren op welke manier u compliant bent.