Zelfstandige arbeid kan worden onderverdeeld in de vorm van de status op de arbeidsmarkt die een breed scala aan activiteiten kan omvatten. Er zijn verschillende redenen waarom individuen voor de optie van zelfstandig ondernemerschap zouden kunnen kiezen en daarom kan de groep heterogeen zijn. Aan de ene kant kan de zelfstandige worden gezien als een enkele, ondernemende werknemer met microbedrijven, terwijl aan de andere kant een mogelijk spectrum is dat een groep kan bestaan ​​uit die mensen die de neiging hebben om er niet in te slagen een passende betaalde baan te vinden. binnen de huidige marktomstandigheden.